Polaganje stručnog ispita

By | 2. veljače 2017.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

“Stručni ispit za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama (u daljnjem tekstu: stručni ispit ) će se polagati u tri ispitna roka u toku jedne kalendarske godine i to u mjesecima: mart, maj, oktobar od 15. do 30. dana u mjesecu.”

martovski ispitni rok od 15.03 do 31.03.2017.

Prijave se podnose na odgovarajućem NOVOM formularu Prosvjetno-pedagoškog zavoda i s ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo Zavodu (Sarajevo, Aleja Bosne srebrne bb, soba br. C 6 02).

Podatke o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika treba navesti u novom obrascu OŠ 7, SŠ 23 – Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 28. 02. 2017. godine

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati

Cijena stručnog ispita za jednog kandidata je 250 KM, a iznos se uplaćuje u korist:

Budžet Kantona Sarajevo – depozitni račun broj 3380002210019263 kod UniCredit Banke

Vrsta prihoda: 722631.

Budžetska organizacija: 2101001.

Kandidati koji sami uplaćuju naprijed navedeni iznos, neophodno je da na uplatnici navedu šifru općine na kojoj stanuju.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita “Metodika nastave” nije položio, upućuje se na popravni ispit u narednom ispitnom roku i mora izvršiti dodatnu uplatu u iznosu od 175 KM. (Svrha doznake: Stručni ispit – uplata za popravni ispit iz metodike nastave ).

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita “Primjena propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja” nije položio. upućuje se na popravni ispit u narednom ispitnom roku i mora izvršiti dodatnu uplatu u iznosu od 100 KM. (Svrha doznake: Stručni ispit – uplata za popravni ispit iz primjene propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja ).

Podizanje Uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Pravilnik o polaganju Stručnog ispita