Polaganje stručnog ispita

By | 13. ožujka 2015.

 

“Stručni ispit za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama  (u daljnjem tekstu: stručni ispit ) će se polagati u tri ispitna roka u toku jedne kalendarske godine i to u mjesecima: mart, maj, oktobar  od 15. do 30. dana u mjesecu.”

majski ispitni rok od 15. 05. do 31.05.2015.

Prijave se podnose na odgovarajućem NOVOM formularu Prosvjetno-pedagoškog zavoda i s ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo Zavodu (Sarajevo, Terezija 48/III, soba br.8).

Podatke o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika treba navesti u novom obrascu OŠ 7, SŠ 23 – Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika.

 

Krajnji rok za dostavu dokumentacije je 30. 04. 2015. godine

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Cijena stručnog ispita za jednog kandidata je 250 KM, a iznos se uplaćuje u korist Kantona Sarajevo – depozitni račun broj 3380002210019263 kod UniCredit Banke.

 

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita “Metodika nastave” nije položio, upućuje se na popravni ispit u narednom ispitnom roku i mora izvršiti dodatnu uplatu u iznosu od 175 KM.

(Svrha doznake: Stručni ispit – uplata za popravni ispit iz metodike nastave ).

 

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita “Primjena propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja” nije položio. upućuje se na popravni ispit u narednom ispitnom roku i mora izvršiti dodatnu uplatu u iznosu od 100 KM. (Svrha doznake: Stručni ispit – uplata za popravni ispit iz primjene propisa iz oblasti odgoja i obrazovanja).

Podizanje Uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

 

 

MakeThumbnail