Kontakt

 

 

KANTON SARAJEVO
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Prosvjetno-Pedagoški Zavod

Studentski Dom Neđarići, Aleja Bosne srebrne bb , 6 kat blok C
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 279-200
fax: +387 33 279-206

E-mail: ppzsa@ppzsa.ba