Predškolske ustanove

 

Spisak predškolskih ustanova sa područja Kantona Sarajevo

 

JU “Djeca Sarajeva”

Adresa: La Benevolencija br. 4

Telefon: 033 226 441, 033 226 441

judjecas@gmail.com ,  info@djecasarajeva.edu.ba

Direktor: Mirjana Jovanović-Halilović

 Općina Stari Grad 

Biseri

Adresa: Očaktanum 60

Telefon: 033 536 220

Bajka

Adresa: Vrbanjuša 138

Telefon: 033 531 649

Pčelica

Adresa: Jekovac 1

Telefon: 033 233 430

 Općina Centar

Šareni Voz

Adresa: Odobašina 10

Telefon: 033 206 517

Slavuj

Adresa: Josipa Vancaša 25

Telefon: 033 663 676

Višnjik

Adresa: Bolnička 38

Telefon: 033 203 255

Leptirići

Adresa: Kranjčevićeva 23

Telefon: 033 206 598

Lane

Adresa: Hermana Koste 3

Telefon: 033 202 981

Vrapčić

Adresa: Husrefa Redžića 5

Telefon: 033 205 004

Skenderija

Adresa: Skenderija 2

Telefon: 033 208 234

Makovi

Adresa: Maka Dizdara 12

Telefon: 033 220 211

Iskrica

Adresa: Patriotske lige 16

Telefon: 033 202 851

Općina Novo Sarajevo 

Rosice

Adresa: Paromlinska 7

Telefon: 033 525 028

Kekec

Adresa: Ferde Hauptmana 36

Telefon: 033 616 331

Mašnica

Adresa: Kemala Kapetanovića 25

Telefon: 033 661 505

 

Košuta

Adresa: Aleja Lipa 49

Telefon: 033 617 322

Aprilski Cvjetovi

Adresa: Envera Šehovića 1

Telefon: 033 650 483

Općina Novi Grad 

Lastavica

Adresa: Gradačačka 145

Telefon: 033 641 542

Dunje

Adresa: Brčanska bb

Telefon: 033 648 984

Labudovi

Adresa: Prvomajska 41

Telefon: 033 643 194

Srećica Adresa: Dobrinjske bolnice 4

Telefon: 033 460 527

Dječiji grad Adresa: Olimpijska bb

Telefon: 033 469 591

 Zeko

Adresa: Adema Buće bb

Telefon: 033 644 880

Općina Ilidža 

Radost – Hrasnica

Adresa: A. Bojovića bb

Telefon: 033 698 338

Općina Hadžići 

Ribica

Adresa: Igmanski put 85

Telefon: 033 422 733

Općina Vogošća 

Trešnjica

Adresa: Omladinska 12

Telefon: 033 433 881

Općina Ilijaš 

Ilijaš

Adresa: 19.  Juli  bb

Telefon: 033 402 217

Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje”Amel i Nur”

Adresa: Hamze Ćelinke 1

Telefon: 033 523 550

Direktor: Edisa Habota

nur@amelinur.ba

PU “Bilingual Nursery School”

Adresa: Trebinjsa 8a

Tel/fax: 033 973 091

Direktor: Naeem Sajjad Cheema

bilingualnursery@hotmail.com

PU “Sunce”

Adresa: Sutjeska 1

Telefon: 033 586 365  061 034 023

Direktor:  Saida Džafić

vrtic.sunce@gmail.com

PU “Behar”

Adresa: Lješevo bb, Iijaš

Telefon: 033 402 587

irektor: Admir Džanko

pubehar@gmail.com

Predškolska ustanova”AN-NUR” Sarajevo

Adresa: Anđelka Lazetića 38

Telefon: 033 428 366

Direktor: Eldin Ždralović

vrtic@nur.ba

PU “Palčić”

Adresa: Jukićeva do br. 1

Telefon: 033 219 142

Direktor: Efidin Karić

palcic.efak@bih.net.ba

Predškolska ustanova u sastavu SOS-Društvenog centra ”Hermann Gmeiner”

Adresa: Semira Frašte bb

Telefon: 033 465 671

Direktor: Azemina Vuković

azemina.vukovic@sos-ds.ba

PU “Blooming child”

Adresa: Nalina bb

Telefon: 033 207 899

Direktor: MAËLYS de RUDDER

bloomingchild@bih.net.ba

KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Adresa: Bjelave 52

Telefon: 033 209 044

V.D. Direktor: Saudin Đurđević

dombjelave@hotmail.com

PU “Dječji vrtić Sveta Obitelj”

Adresa: Nikole Šopa 50 b

Telefon: 033 471 411

Direktor: s. Kata Ostojić

vrtic@caritas-sarajevo.ba

PU “Dječji vrtić Srce”

Adresa: Bjelave 54

Telefon: 033 275 700

Direktor: s. Manda Pršlja

sestre.smi1@bih.net.ba

PU “Wogolino”

Adresa: Jošanička 55

Telefon: 033 492 953

Direktor: Senita Zajko

wogolino@hayat.ba

 PU “Pony”

Adresa: Alipašina 37

Telefon: 033 205 532

Direktor: Adnan Dado Čaušević

kontakt@pony.ba

 PU “Tvornica radosti”

Adresa: Ferhadija 10b

Telefon: 033 261 777

Direktor: Karim Hebib

igraonicatvornicaradosti@gmail.ba

PPU “The International Montessori House”

Adresa: Avde Smajlovića 9

Telefon: 033 718 140

Direktor: Lamia Kacila

info@montessorihouse.ba

 PU “The Sunshine International Pre-School”

Adresa: Dobojska 6

Telefon: 033 944 163

Direktor: Isak Özturk

info@sunshine.ba

PU “BONUM”

Adresa: Alipašina 22A

Telefon: 033 565 268

Direktor: Dženeta Smailbegović

info@vrticbonum.org

Vrtić “Sunce u Mjedenici”

Adresa: Mjedenica 34

Telefon: 033 207 962

Direktor: Selmir Hadžić

mjedenica@hotmail.com