Srednje škole

 

Spisak srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo

 

Srednje škole – općina Centar

Druga gimnazija

Adresa: Sutjeska 1

Direktor: Aida Arnautović

Tel: 586-361 Fax: 586-371

aaida@smartnet.ba

http://www.2gimnazija.edu.ba

Gimnazija Obala Sarajevo

Adresa: Obala Kulina bana 3

V.D. Direktor: Benjamin Hedžić

Tel: 204-300 Fax: 214-960

gimnazijaobala@obala.edu.ba

http://www.obala.edu.ba

Katolički školski centar – Opća  -realna  gimnazija

Adresa: Mehmed – paše Sokolovića 11

Direktor: Vatroslav Čelar

Tel: 225-775 Fax: 665-521

gimnazija@ksc-sarajevo.com

http://www.ksc-sarajevo.edu.ba

  Srednja građevinsko – geodetska škola

Adresa: Franca Lehara 5

Direktor: Hajrudin Ramović

Tel/ fax: 214-543

info@ggs.edu.ba

http://www.ggs.edu.ba

 

Katolički školski centar – Srednja medicinska škola

Adresa: Šenoina 3

Direktor: Vesna Kriste Zovko

Tel: 218 295 Fax: 552-021

ksc.vesnakriste@gmail.com

http://www.ksc-sarajevo.edu.ba

Srednja zubotehnička škola

Adresa: Čekaluša 84

V.D. Direktor: Elvira Jašarbašić

Tel: 262-180 Fax: 262-180

sztskola@bih.net.ba

http://www.szs.edu.ba

Prva gimnazija

Adresa: Gimnazijska 3

Direktor: Kenan Novalija

Tel: 203-567 Fax: 216-685

prva-gim@bih.net.ba

http://www.prva-gimnazija.edu.ba

Srednja trgovačka škola Sarajevo

Adresa: Armaganuša  29

Direktor: Kanita Selmanović-Kulo

Tel: 445-789 Fax: 205-942

ssts@bih.net.ba

http://www.sts.edu.ba

Srednja mašinska tehnička škola

Adresa: Zmaja od Bosne 8

Direktor: Omer Mulalić

Tel: 275-620 Fax: 275-630

smts@bih.net.ba

http://www.smts.edu.ba

 

  Srednja škola metalskih zanimanja

Adresa: Zmaja od Bosne 8

Direktor: Rašid Šehović

Tel: 275-600 Fax: 207-369

metalskaskola@bih.net.ba

http://www.ssmz.edu.ba

 

Srednja medicinska škola

Adresa: Tahmiščina 2

V.D. Direktor: Sabina Kacila

Tel: 666-185 Fax: 202-005

medicinska@yahoo.com

http://www.sms.edu.ba

 

Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo

Adresa: Patriotske lige 67a

Direktor: Jasminka Kulić

Tel: 443-987 Fax: 225-625

ssmstsa@bih.net.ba

http://www.ssmstsa.edu.ba

Srednja škola primijenjenih umjetnosti

Adresa: Gimnazijska 11

Direktor: Mensur Porović

Tel: 226-963 Fax: 262-580

sspu@artschoolsa.edu.ba

http://www.artschoolsa.edu.ba

 

Srednje škole – općina Stari Grad

Gazi Husrev-Begova Medresa

Adresa: Sarači 49

Direktor: Zijad Ljevaković

Tel: 534-888 Fax: 534-384

ghmedresa@hotmail.com

http://www.medresasa.edu.ba

 

Srednja muzička škola

Adresa: Josipa Štadlera 1

Direktor: Čičić Melita

Tel/fax: 207-951

musicsch@bih.net.ba

http://www.muzickasa.edu.ba

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo

Adresa: Medrese 5

Direktor: Omer Pajević

Tel/fax: 531-675

tekstilnaskola@bih.net.ba

http://www.msts.edu.ba

  Prva bošnjačka gimnazija

Adresa: Petrakijina 22

Direktor: Lejla Akšamija

Tel: 227-096 Fax: 668-212

1.bosnjacka.gimnazija@gmail.com

http://www.bosnjackagim.edu.ba

Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo

Adresa: Dugi sokak 9

Direktor: Fatima  Hodžić-Omerović

Tel: 534-633 Fax: 232-828

sutsds@gmail.com

http://www.msuts-sa.edu.ba

 

Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 55

Direktor: Suad Alić

Tel: 262-900 Fax: 552-186

mspvps@mspvps.edu.ba

http://www.mspvps.edu.ba

Srednje škole – općina Novo Sarajevo

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo

Adresa: Vilsonovo Šetalište 11

Direktor: Muamer Muratović

Tel/fax: 641-036

info@ssodd.edu.ba

http://www.ssodd.edu.ba

 

Treća gimnazija

Adresa: Vilsonovo šetalište 16

Direktor: Avdo Hajdo

Tel: 724-500 Fax: 724-501

trecagimnazija@lol.ba

http://www.trecagimnazija.co.ba

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

Adresa: Velešići 2

Direktor: Mirsada Čelik

Tel: 561-940 Fax: 561-940

ssskskola@gmail.com

http://www.mssskola.edu.ba

  Srednja ekonomska škola

Adresa: Zmaja od Bosne 39

Direktor: Avdija Serdarević

Tel: 724-610 Fax: 724-618

ekoskola@hotmail.com

http://www.ses.edu.ba

Elektrotehnička  škola za  energetiku Sarajevo

Adresa:  Zmaja od Bosne 37

Direktor: Samira Karamehić

Tel: 661-003 Fax: 655-285

noviskre@bih.net.ba

http://www.etssa.edu.ba

 

Željeznički školski centar

Adresa: Ložionička 8

Direktor: Ibro Čebirić

Tel: 722-940 Fax: 722-941

zsc@bih.net.ba

http://www.zsc.edu.ba

Srednje škole – općina Novi Grad

Gimnazija Dobrinja

Adresa: Senada Poturka Senčija bb

Direktor: Sabiha Miskin

Tel: 469-825 Fax: 464-284

gimnazijadobrinja@yahoo.com

http://www.gdobrinja.edu.ba

Peta gimnazija Sarajevo

Adresa: Senada Poturka Senčija bb

Direktor: Sejad Šenderović

Tel/Fax: 235-521

petagimnazija@yahoo.com

http://www.peta-gimnazija.edu.ba

Srednja elektrotehnička škola

Adresa: Safeta Zajke 2

Direktor: Fahrudin Alihodžić

Tel: 650-989 Fax: 650-998

msets@bih.net.ba

http://www.ets-sa.edu.ba

 

   

Srednje škole – općina Ilidža

Četvrta gimnazija

Adresa: Mala aleja 69

Direktor: Šefik Dželović

Tel/fax: 636-704 Fax: 623-880

cetvrta.gimnazija@gmail.com

http://www.cetvrtagimnazija.edu.ba

 

Tursko – bosanski Sarajevo koledž

Adresa: Bulevar Francuske revolucije bb

Direktor: Mustafa Dincturk

Tel: 944 -115 Fax: 782-101

info@sarajevocollege.ba

http://www.sarajevocollege.com 

 

Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija dizajna i multimedije Ilidža

Adresa: Emira Bogunića Čarlija 2

Direktor: Muhidin Topčić

Tel: 764-225 Fax: 764-226

sgts@sgts.edu.ba

http://www.sgts.edu.ba

  Međunarodna srednja škola

Adresa: Bulevar Francuske revolucije bb

Direktor: Isik Metin

Tel: 944-130 Fax : 782-121

info@internationalschool.ba

http://www.internationalschool.ba

Srednje škole – općina Ilijaš

Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš

Adresa: Kakanjska 16

Direktor: Nirheta Rahić

Tel: 400-813 Fax: 400-815

mssilijascp@bih.net.ba

http://www.mssilijas.edu.ba

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom” u Ilijašu

Adresa: Lješevo b.b.  –  Ilijaš

Direktor: Sead Poturak

Tel: 402-204 Fax: 402-487

per-col@bih.net.ba

http://www.pbk.edu.ba

 

Srednje škole – općina Hadžići

 

Srednjoškolski centar Hadžići

Adresa: Anđelka Lažetića 17

Direktor: Misim Gegić

Tel/fax: 420-337

mssha@bih.net.ba

http://www.mssha.edu.ba

Srednje škole – općina Vogošća

Srednjoškolski centar Vogošća

Adresa: Jošanička 119

Direktor: Selmo Lakota

Tel: 432-638 Fax: 432-655

mss1v@bih.net.ba

http://www.mssvogosca.edu.ba

 

Srednje škole Specijalne odgojno-obrazovne ustanove – općina Centar

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Adresa: Asima Ferhatovića 2

Direktor: Naim Salkić

Tel: 226-694 Fax: 211-790

cersig@bih.net.ba

http://www.cersig.edu.ba

Srednje škole Specijalne odgojno-obrazovne ustanove – općina Novi Grad

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

Adresa: Lukavička 6

Direktor: Damir Ovčina

Tel: 473-09 Fax: 473-020

damir.ovcina@gmail.com

http://www.czsd.edu.ba

Specijalne odgojno-obrazovne ustanove – općina Novo Sarajevo

Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

Adresa: Azize Šaćirbegović 80

Direktor: Edin Pita

Tel/fax: 655-950

lmr@bih.net.ba

http://www.strucnoobraz.web.ba