O PPZ-u

 

Prosvjetno-pedagoški zavod je  stručno-pedagoška ustanova u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
 
Osnovna djelatnost  zavoda je da prati i vrednuje rezultate rada svih odgojno-obrazovnih ustanova na našem području, od predškolskog odgoja i obrazovanja do srednjeg obrazovanja.

Primarna funkcija je da svojim radom i zalaganjem doprinosi unapređivanju odgojno-obrazovnog rada u školama, u skladu sa savremenim pedagoškim trendovima i nastavno-tehničkim standardima.